Informacje z życia szkoły

                                                                            Szanowni Państwo

Pragniemy zaprosić Pana/Panią do wzięcia udziału w badaniu losów absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Busku-Zdroju.

Celem badania jest poznanie w jaki sposób kształtują się losy absolwentów SOSW w Busku-Zdroju. W związku z tym zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Badanie będzie miało charakter anonimowy i poufny, co oznacza, że informacje uzyskane od Państwa posłużą wyłącznie do utworzenia zestawień statystycznych

Zapraszamy do wypełnienia ankiety o losach naszych absolwentów

 

                                  ***************************************************************

JUŻ RUSZYŁY

ZAPISY NA BEZPŁATNE

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

******

NASZE SZKOŁY:

1. GIMNAZJUM
2. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
3. TECHNIKUM

 • technik informatyk
 • technik mechanik
 • technik ekonomista 
 • technik elektronik
 • technik elektryk
4. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
 • krawiec (jedyny kierunek w województwie świętokrzyskim)
 • elektromechanik
 • ślusarz
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń

5. SZKOŁA POLICEALNA (dzienna, bezpłatna)

 • technik administracji
 • technik informatyk
 • technik BHP


Gimnazjum : dla absolwentów szkoły podstawowej i szkoły podstawowej specjalnej, nauka trwa 3 lata, kończy się  egzaminem gimnazjalnym.

Liceum Ogólnokształcące: dla absolwentów gimnazjum, nauka trwa 3 lata, kończy się egzaminem maturalnym.

Technikum: dla absolwentów gimnazjum, nauka trwa 4 lata, kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa: dla absolwentów gimnazjum i gimnazjum specjalnego, nauka trwa 3 lata, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Szkoła Policealna: dla absolwentów szkół średnich. Nauka  w trybie dziennym trwa 2 lata ( dla technika BHP 1,5 roku), kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Uczniowie wszystkich typów szkół realizują taką samą podstawę  programową jak w szkołach ogólnodostępnych, zdają takie same egzaminy (gimnazjalny, zawodowy, matura). 


 NASZE ATUTY:
 • Ośrodek istnieje od 1971 roku
 • Klasy liczą od 8 do 12 uczniów
 • W jednym obiekcie dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazdy, etc) znajdują się: szkoły,  internat, basen,  dział sportowo-rehabilitacyjny, warsztaty praktycznej nauki zawodu oraz stołówka
 • W szkołach Ośrodka nauka jest bezpłatna, trwa do 24 roku życia wychowanka
**********************

 ZAPEWNIAMY:

 • optymalne warunki kształcenia i wychowania młodzieży z całej Polski. Do naszych szkół  przyjmujemy młodzież niepełnosprawną ruchowo, a także niepełnosprawną ruchowo z upośledzeniem w stopniu lekkim, przejawiającą trudności w nauce, wymagającą indywidualizacji, pracy w małych grupach
 • całodobowa pomoc wychowankom w czynnościach samoobsługowych
 • rehabilitację ruchową, w tym basen rehabilitacyjny
 • terapię logopedyczną i pedagogiczną
 • neurologopedię
 • EEG Biofeedback
 • pomoc uczniom słabowidzącym i słabosłyszącym
 • zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze
 • pomoc psychologiczno - pedagogiczną
 • szkolne doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • różne formy zajęć pozalekcyjnych

dodatkowo:

 •  bezpłatne warsztaty przygotowujące do egzaminów zewnętrznych (gimnazjalnego, maturalnego, zawodowego)

 • zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych lub w firmie Elporen i Elpoautomatyka Sp. z o. o. w Połańcu

 *************************

 Internat oraz wszystkie formy pomocy uczniom są BEZPŁATNE!
Opłata pobierana jest jedynie za wyżywienie (istnieje możliwość zwolnienia
z opłat po spełnieniu odpowiednich warunków). ZAPRASZAMY

Pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, nauczycieli, rodziców, uczniów oraz wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia Ośrodka i zapoznania się na miejscu z ofertą naszej placówki

codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 15:00